Activiteitenbesluit milieubeheer en de teeltvrije zone.

 

Sinds 1 januari 2018 gelden er binnen milieubeheer strengere regels omtrent het spuiten dan wel bemesten van de gebieden.

 

Lees meer: Activiteitenbesluit milieubeheer