Voederbieten

De belangstelling voor voederbieten in het veehouderijbouwplan neemt fors toe.
Voederbieten hebben een gunstig effect op de melkproductie en kwaliteit, en verhogen bovendien de ruwvoeropname vanwege de hoge smakelijkheid.

Door de derde gewas eisen vanuit het  Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB)  staan voederbieten extra in de belangstelling. U geeft invulling aan deze eis zonder in te leveren op kVem-productie.

De teelt van voederbieten komt sterk overeen met die van suikerbieten, de benodigde machines en gewasbeschermingsmiddelen zijn ook beschikbaar vanuit de suikerbietenteelt.

 
Bewaring vervoedering

 

Voederbieten kunnen perfect samen met snijmais ingekuild worden. Bij de nieuwste rassen is tarra geen issue door hun ronde gladde vorm. De bieten kunnen gesnipperd of heel ingekuild worden.
Maar ook hele bieten apart opslaan in een kuil is mogelijk. Zo kunt u het aandeel in het rantsoen optimaal bepalen. Deze bieten kunt  tot in maart voeren zonder verliezen.

Wilt u meer weten over de teelt van Voerderbieten? Neem vrijblijvend contact op.

Bron : Limagrain Nederland www.limagrain.nl