Activiteitenbesluit milieubeheer en de teeltvrije zone.

 

Sinds 1 januari 2018 gelden er binnen milieubeheer strengere regels omtrent het spuiten dan wel bemesten van de gebieden.

 

Lees meer: Activiteitenbesluit milieubeheer

 

Voederbieten

De belangstelling voor voederbieten in het veehouderijbouwplan neemt fors toe.
Voederbieten hebben een gunstig effect op de melkproductie en kwaliteit, en verhogen bovendien de ruwvoeropname vanwege de hoge smakelijkheid.

Door de derde gewas eisen vanuit het  Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB)  staan voederbieten extra in de belangstelling. U geeft invulling aan deze eis zonder in te leveren op kVem-productie.

De teelt van voederbieten komt sterk overeen met die van suikerbieten, de benodigde machines en gewasbeschermingsmiddelen zijn ook beschikbaar vanuit de suikerbietenteelt.

 

Lees meer: Voederbieten